Logo Gminy Korytnica
Powróć do: Dla Mieszkańca

Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

tab1 

2. Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach-Grubakach.

tab2 

3. Gmina Korytnica przystąpiła do realizacji zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Ład Polski Programu Inwestycji Strategicznych pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Korytnica. 

Wartość inwestycji wynosi 9 132 805,89 zł z czego dofinansowanie z funduszu Ład Polski opiewa na kwotę 8 676 165, 59 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie następujących  robót:

·         Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej  Wola Korytnicka – Wielądki

·         Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 123/3, 127 obręb Rabiany w miejscowości Rabiany,

·         Przebudowy drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 198 obręb Paplin w miejscowości Paplin,

·        Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 465, 484 obręb Korytnica w miejscowości Korytnica

·        Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 14 obręb Jugi w miejscowości Jugi

·        Przebudowa drogi gminnej Nr 420209 W zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 351 obręb Korytnica

·        Przebudowa dróg wewnętrznych gminnych zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 501, 126, 409, 535 obręb Jaczew

·        Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 339 oraz 362 obręb Paplin

·        Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 350/4 obręb Roguszyn w miejscowości Roguszyn

·        Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 173 obręb Sekłak w miejscowości Sekłak

·        Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Komory

tab_3 

 

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy


5. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora.