Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Gospodarka Komunalna

Nieczystości ciekłe na nowych zasadach INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYTNICA

W sierpniu 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) gdzie po raz kolejny ustawodawca nakłada nowe obowiązki na organy wykonawcze gmin.

Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji oraz kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zawartych umów na opróżnianie zbiorników i odpłatności za te usługi oraz częstotliwości opróżniania zbiorników w powiązaniu z ilością zużytej wody.

Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli  z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz faktury/rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana będzie szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie i każdorazowo po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika żądać od przedsiębiorcy wystawienia rachunku bądź faktury.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zawrze umowy, o której mowa powyżej, wówczas gmina ma obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków za właściciela i na jego koszt w/g górnych stawek opłat.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Korytnica mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Korytnica. na prowadzenie działalności za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy, kto nie wykonuje obowiązków art. 5 (m.in. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi) podlega karze grzywny.

 Wykaz przedsiębiorców posiadających pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Korytnica

Lp. Nazwa Firmy Kontakt NIP
1

SAF-KAN Grzegorz Safiański, Krypy25, 07-111 Wierzbno

tel. 509 830 834 824 10 65 442
2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.  ul.Szamoty 42B, 07-100 Węgrów

tel. 25 792 30 24 824 00 03 166
3

Kazimierz Gromek, FILIPY 5, 07-111 Wierzbno  

tel. 506 115 336 824 15 16 620
4

WC SERWIS Sp z o.o Spółka Komandytowa ul.Szybowa 2, 41-808 Zabrze

tel. 801 133 088 648 27 30 408
5

mToilet Sp. z o.o. , ul.Toruńska 31, 03-226 Warszawa

tel. 800 000 800 536 19 38 486
6

EMPIRE Radosław Krzywiec, ul.Wrzosowa 32a, 05-311 Chrośla

tel. 726 858 442 826 21 66 958
7

MICHAŁ PERNACH, Żarnówka 80, 07-110 Grębków

tel. 882 576 885 824 17 48 661
8

WCTRON Sp.z o.o.  ul.Wyb.J.Słowackiego 9, 50-406 Wrocław

tel. 800 808 308 899 28 63 500


 

Właściciele nieruchomości, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do złożenia informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Korytnica oraz na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Mając na uwadze powyższe apeluje się do mieszkańców gminy Korytnica, aby dostosowali się do obowiązujących przepisów prawa.

 

                                                                                      Wójt Gminy Korytnica

                                                                                         /-/      Stanisław Komudziński

 

 

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie_druk_szambo.docx
Format: docx, 18.65 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.