Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Dla Mieszkańca

Darmowy Internet - Publiczny Internet dla każdego

pubint 

Projekt obejmuje budowę 11 darmowych punktów dostępu do sieci internetowej tzw. „hotspot” na terenie Gminy Korytnica w miejscach publicznych.

Lokalizacja Punktów Zewnętrznych (9 szt.):

 • Plac przed Urzędem Gminy w Korytnicy,
 • Park w Korytnicy,
 • Remiza OSP w Roguszynie,
 • Świetlica Wiejska w Wielądkach
 • Świetlica Wiejska w Górkach Borzych
 • Teren przy stawie w Górkach Średnich
 • Świetlica Wiejska w Górkach-Grubakach i park naprzeciwko
 • Świetlica Wiejska w Turnie
 • Świetlica Wiejska w Paplinie


Lokalizacja punktów wewnętrznych (2 szt.):

 • Urząd Gminy w Korytnicy,
 • Biblioteka Publiczna w Korytnicy

Internet jest dostępny dla wszystkich osób bez żadnych wykluczeń. 

Sieć otwarta, SSID- nazwa sieci: „Publ. Internet dla każdego”. 

W celu połączenia się z siecią hotspot należy na urządzeniu mobilnym (laptop, telefon komórkowy, tablet) wyszukać połączenie WIFI o nazwie „Publ. Internet dla każdego” oraz zainicjować połączenie z siecią, po połączeniu na urządzeniu wyświetla się strona powitalna z instrukcjami i regulaminem korzystania z hotspotu. Następnie należy jednorazowo wysłać SMS o treści "Internet" pod numer 579498411 by uzyskać hasło wielokrotnego użytku, powinno być dostarczone w ciągu kilku minut. Następnie na stronie powitalnej należy zaznaczyć okienko "Akceptuję Regulamin"  i wprowadzić uzyskany SMSem login(numer telefonu zaczynający sie od 48) i hasło, po czym kliknąć przycisk "zaloguj".

 

Regulamin korzystania z publicznych i darmowych punktów dostępowych hotspot na terenie Gminy Korytnica – w ramach usługi “Publiczny internet dla każdego” świadczonej w ramach projektu „Publiczny Internet w gminie Korytnica”.


§1. Postanowienia ogólne

Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, zwanej dalej "Usługą", świadczoną przez Gminę Korytnica.
Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, a także każda jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej "Użytkownikiem", po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu podczas logowania się do hotspot-a.
Usługa jest bezpłatna.
Dostęp do Usługi jest możliwy w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji, w których zainstalowano urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Usługi w technologii wifi (802.11a/b/g/n/ac).
Przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu: max 30 Mb/s w dół (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika.
Maksymalny czas trwania sesji to 240 minut; po tym czasie Użytkownik musi ponownie zalogować się do sieci.


§2. Zobowiązania i zastrzeżenia Gminy Korytnica

W ramach realizacji Usługi, Gmina Korytnica dołoży wszelkich starań aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Gmina Korytnica zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Usługi ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.


§3. Obowiązki Użytkownika

Korzystanie z Usługi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
Użytkownik korzystający z dostępu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania przepisów prawa;
 • nierozpowszechniania nielegalnych treści;
 • poszanowania praw autorskich;
 • stosowania się do innych zaleceń Gminy Korytnica.

Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników. W szczególności zabronione są:

 • powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług;
 • wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod;
 • transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy;
 • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet;
 • próby omijania zabezpieczeń Usługi;
 • podszywanie się pod usługi IP (DHCP, DNS);
 • próby przejmowania transmisji innych Użytkowników Usługi;
  wysyłanie spamu;
 • uruchamianie serwerów usług na Terminalu w celach, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania sieci Wifi,
 • udostępnianie połączenia do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.
 • wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Usługi lub sprzeczne z prawem.


Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Usługę, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.


§4. Pomoc techniczna

Użytkownik może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres zk.oc@korytnica.pl

§5. Wyłączenie odpowiedzialności

W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Gmina Korytnica zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Usługi.
Gmina Korytnica nie odpowiada za dane gromadzone, pobierane lub przekazywane przez Użytkownika.
Gmina Korytnica zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z Usługi wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
Gmina Korytnica nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, których przyczyną były niezgodne z prawem i Regulaminem działania Użytkownika Usługi.
Gmina Korytnica nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi, a w szczególności za:

 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
 • ujawnienie danych Użytkownika;
 • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłowości transmisji, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.


Gmina Korytnica zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, prowadząc to w sposób nienaruszający prywatności Użytkownika.
Gmina Korytnica zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu.


§6. Postanowienia końcowe

Gmina Korytnica zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.