Logo Gminy Korytnica
Powróć do: Dla Mieszkańca

Projekty i dofinansowania z UE

CYFROWA GMINA - DOFINANSOWANIE

loga_pasek 
 

Gmina Korytnica w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 183 840,00 zł na Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa sieci i danych w Urzędzie Gminy Korytnica, usprawnienie pracy urzędników poprzez zakup nowego sprzętu, unowocześnienie zajęć lekcyjnych w szkołach na terenie gminy Korytnica oraz podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Korytnica. 

Planowanym efektem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na
zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.
Efekt zostanie uzyskany poprzez przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa i zakup sprzętu komputerowego.


Wartość projektu 183 840,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 183 840,00 zł

 V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

plakat-cyfrowa_gmina_Korytnica_z_kwotą 

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 loga_pasek 

Gmina Korytnica w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” pozyskała grant w wysokości 62500,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 

Planowanym efektem jest wyeliminowanie ograniczeń w dostępie do sprzętu i Internetu na terenach popegeerowskich, co wpływało negatywnie na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. 

Efekt zostanie uzyskany poprzez  zakup sprzętu laptopów dla dzieci.


Wartość projektu 62500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 62500,00 zł

 V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

plakat_z_kwotą_PPGR_Korytnica