Logo Gminy Korytnica
Powróć do: Dla Mieszkańca

Działania do Planu Priorytetowego dzielnicowego gm. Korytnica

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 8 gm. Korytnica na okres 01.01.2024 r. - 30.06.2024 r. tj. "Zachowanie ostrożności przy trzymaniu psów w miejscowości Sewerynów"