Logo Gminy Korytnica

SUSZA 2023: Uwaga Rolnicy, w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą wprowadzono zmiany w 2023 r !!!

 

Podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). 

Pomoc suszowa będzie wypłacona tylko przy złożeniu wniosku przez aplikację suszową. Zgłoszenie szkody przez aplikacje jest niezbędne, aby otrzymać pomoc suszową. Złożenie wniosku o oszacowanie strat przez aplikację jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. 

Jeżeli rolnik zebrał już plony to w aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach. 

Usługa została zaktualizowana na rok 2023. Można już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować. Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września.

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Link do SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej: 

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1433032/

 

Ponadto informujemy, że w przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, niezależnie od wniosku w aplikacji, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas powinien złożyć wniosek (druk w załączeniu) w Urzędzie Gminy Korytnica w pokoju nr 15, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, PRZED ZBIOREM UPRAWY. Wnioski będą przyjmowane najpóźniej do 15.09.2023 r.

Wzór wniosku do pobrania Załącznik_nr_10_Wniosek_o_oszacowanie_szkód_w_wyniku_wystąpienia_suszy_rolniczej_Korytnica 

DO WNIOSKU ZAŁĄCZAMY OBOWIĄZKOWO KOPIĘ WNIOSKU O PŁATNOŚCI W RAMACH WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO ZŁOŻONEGO DO ARIMR Z ROKU 2023

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia, jest on opcjonalny – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji to będzie mógł otrzymać wygenerowany z aplikacji protokół.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności