Logo Gminy Korytnica

Możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych dla prywatnych właścicieli lasów

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Wdział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2024 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych zniszczonych w  wyniku klęsk żywiołowych dla prywatnych właścicieli lasów  /podstawa prawna: art. 12 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach/.

W związku z powyższym Wójt Gminy Korytnica informuje, iż osoby ubiegające się o dotacje powinny złożyć do Starostwa Powiatowego w Węgrowie w terminie do dnia 02.02.2024 r.:

 

1.Wniosek o przyznanie dotacji na odnowienie – przebudowę powierzchni leśnej zniszczonych 
w wyniku klęsk żywiołowych wraz z opinią Nadleśnictwa i załączyć następujące dokumenty:

·         lokalizacja powierzchni leśnej (gmina, obręb, nr ewidencyjny działki – wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna z zaznaczoną powierzchnią, która uległa zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej,

·          powierzchnia zniszczona (ha),

·         powierzchnia do odnowienia/przebudowy (ha),

·         wnioskowana kwota na odnowienie/przebudowę drzewostanu (zł),

·         datę wystąpienia klęski żywiołowej oraz rodzaj zdarzenia klęskowego (zgodnie 

z art. 12 ust. 1 ustawy o lasach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1356 z późn. zm.)) wraz z opisem zniszczeń.

 

2. postanowienie o umorzeniu przedmiotowego postępowania  - w przypadku pożaru.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności