Logo Gminy Korytnica

SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZEZ GRAD

Wójt Gminy Korytnica informuje, że w związku z wystąpieniem gradobicia na terenie gminy Korytnica w dniu 19.06.2024 r., zostanie przeprowadzone szacowanie w uprawach i środkach trwałych przez powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego komisję ds. szacowania strat rolniczych.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat najpóźniej do dnia 2 lipca 2024r. 

         Zgłoszenie powinno zostać złożone na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (wniosek dostępny w Urzędzie Gminy Korytnica pok. nr 15 lub na stronie www.korytnica.pl).

Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć wniosek o płatności bezpośrednie, złożony uprzednio do ARiMR w roku 2024 (jeżeli producent rolny korzysta z tej formy wsparcia) 
oraz Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty (jeśli prowadzi się hodowlę zwierząt).  We wniosku uwzględnia się wszystkie grunty, także dzierżawione.

Uprawy zebrane przed szacowaniem szkód lub bez żadnej dokumentacji fotograficznej szkód nie zostaną oszacowane.

Przy szacowaniu strat i wyliczeniach zostanie uwzględniona całość produkcji, zarówno roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.                                                                                         

                                                                              Wójt Gminy Korytnica

                                                                                  /-/  Grażyna Chrupek

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności