Logo Gminy Korytnica

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności