Logo Gminy Korytnica

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gminy Korytnica – stan na dzień 30.09.2023r.

Gmina Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Korytnica 135 114 67 1313900,08
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności