Logo Gminy Korytnica

Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektów

Gmina Korytnica na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz.  1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 7.2  Wzmocnienie  kompetencji  uczniów Priorytetu VII  Fundusze  Europejskie  dla  Nowoczesnej  i dostępnej  edukacji  na  Mazowszu  Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 celem wsparcia uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych w Gminie Korytnica.

Szczegóły i formularz oferty w załączeniu.

 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności