Logo Gminy Korytnica

Oferta specjalna Kolei Mazowieckich - Bilet Turysty

Zdjęcie do Oferta specjalna Kolei Mazowieckich - Bilet Turysty

„Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli od 11 do 26 lutego 2023 r. Jest to bilet uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KM przez trzy dowolnie wybrane dni w ciągu 10 dni kalendarzowych, kolejno po sobie następujących. Bilet Turysty posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, który należy uwierzytelnić w kasie biletowej lub bezpośrednio u kierownika pociągu. Cena biletu wynosi 75,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg. Bilet Turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach." 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności