Logo Gminy Korytnica

DODATEK OSŁONOWY – 2024 ROK

Informujemy, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności dla gospodarstw domowych.

 

Dodatek osłonowy przysługuje :

·         osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł.

·         osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z przepisami ustawy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

 

W przypadku dodatku osłonowego będzie obowiązywać tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

 

Dodatek osłonowy podstawowy w 2024 roku wynosi:

·         228,80 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

·         343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

·         486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

·         657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy podwyższony w 2024 roku wynosi:

·         286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

·         429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

·         607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

·         822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy podwyższony przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wniosek:

Wniosek o dodatek osłonowy za okres od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku można składać do 30 kwietnia 2024 roku.

Wniosek można składać:

·         osobiście w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy w pokoju nr 6, w godzinach od 7.30 do 15.30.

·         elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany).

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 roku po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego złożony  po 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

 

Do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego należy dołączyć:

·         nakaz podatkowy za  2022 r., w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.PDF
Format: pdf, 400.64 kB
klauzula informacyjna - dodatek osłonowy.docx
Format: docx, 22.76 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności