Logo Gminy Korytnica
Powróć do: CZYSTE POWIETRZE

Informacja z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Korytnica od początku trwania programu tj. od dnia 19.09.2018r. do dnia 30.06.2023r.

logczys 

Informacja z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Korytnica od początku trwania programu tj. od dnia 19.09.2018r. do dnia 30.06.2023r.

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie- 122

Liczba zawartych umów o dofinansowanie –103

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 64

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Korytnica– 1 193 014,89 zł